top of page

ממשק משתמש חדש

מיקרוסופט מציגה גרסה חדשה של המערכת הכוללת ממשק משתמש אחיד. הממשק כולל אפליקציה ייעודית ואיזורים ספציפים לצרכים ספציפיים. לדוגמה, איזור השירות מכיל את כל הישויות הרלוונטיות בעולם השירות ודאשבורד ייעודי מותאם. כמו כן, הממשק האינטרנטי זהה לממשק משתמש הסמארטפון והטאבלט, כך שלא נדרש לעצב טופס מספר פעמים.

bottom of page