© 2016 Leave a Mark

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black LinkedIn Icon

מערכת לניהול שיווק

שיווק אוטומטי

צור שרשרת פעילויות שיווק שפועלות לפי טריגרים מוגדרים

ומותאמת ספציפית ללקוח.

רשתות חברתיות

גלה מה אומרים ברשתות חברתיות על המוצרים שלך. תן יעדי שביעות רצון למוצרים אלו ברשת.

נהל רשימות שיווק

צור רשימות שיווק דינמיות או סטטיות אשר

ישמשו אותך ביצירת קמפיינים שיווקיים.

נהל פעילויות שיווק

שלח ניוזלטרים לרשימת שיווק. נהל קמפיין טלפוני ללקוחות ספציפיים והקצה לנציג רלוונטי.

רוצה לקבל מידע נוסף? נשמח לסייע :)

צור קשר באמצעות האתר, טלפון, מייל או רשתות חברתיות