top of page
ניהול פרויקטים

ניהול פרויקטים

תכנון פרויקט

תכנון פרויקט הכולל תצוגה ויזואלית לצורך ניהול עלויות ולוח זמנים.

ניהול משאבים

נהל מידע על המשאבים והמיומנויות של כוח העבודה שלך. סנן את המשאבים לפי יכולות וזמינות על מנת להתאים את המשאב המתאים לעבודה הנכונה. צפה בניצול של כל אחד מהמשאבים שלך.

פרויקטים מבוססים על חוזים

פרוקטים מבוססים על חוזים מקשרים הצעת מחיר והזמנה לתוכנית פרויקט, הערכת עלויות, ניהול משאבים, תנאי תשלום וכו'. 

הוצאות ושיתוף פעולה

העובדים יכולים להשתמש באפליקציה על מנת לתעד את שעות העבודה שלהם והוצאות נילוות. נציגים יכולים לשתף פעולה באמצעות פורטל ייעודי שיתופי.

ניהול חיובים

חשבונית תשקף את תנאי החוזה ואישורם לפי עבודה שבוצעה ועלויות.

רוצה לקבל מידע נוסף? נשמח לסייע :)

צור קשר באמצעות האתר, טלפון, מייל או רשתות חברתיות

bottom of page