top of page

אפליקציה חדשה במערכת לניהול טכנאי שטח

מיקרוסופט מרחיבה את מודול השירות ומציגה אפליקציה חדשה לניהול טכנאי שטח. האפליקציה כוללת יכולות לניהול הזמנות עבודה, תחזוקה מונעת, ניהול משאבים, ניהול מוצרים ומלאי, קביעת פגישות חכמה, אפליקציה לסלולר, ניתוח וקבלת סטטיסטיקות על תהליכים


להלן מספר תועלות שניתן להפיק מהאפליקציה

  • אופטימיזציה של יומן נציגי שטח ואיתור הטכנאי עם היכולות הטובות ביותר לביצוע העבודה

  • שיפור תהליכי השירות וביצוע תחזוקה מונעת

  • ניהול מידע ושיתוף מידע בזמן אמת

  • עדכונים אוטומטיים לעובדים ולקוחות


להלן סרטון קצר המתאר את המערכת:

bottom of page