AI for Sales

מיקרוסופט מציגה יכולות בינה מלכותית ומשלבת אותה במערכת. בסרטון תוכלו לראות היכולות החדשות משתלבות בתהליכי מכירה.

#AIforSales #Dynamics365