top of page

יכולת עבודה ב-אוף ליין באפליקציה של דיינמיקס

בקרוב היכולת לעבוד בצורה לא מקוונת (אוף ליין) תהיה זמינה לעבודה בייצור עם האפליקציה של דיינמיקס.

כדי לאפשר זאת למשתמשים שלך, תצטרך לבצע מספר פעולות מקדימות:

1. לעדכן פרופילי מובייל לעבודה עם המערכת בצורה לא מקוונת (mobile offline profiles)- שיכילו את הרכיבים שיופיעו בעבודה בצורה לא מקוונת

2. להוסיף את המשתמשים הרלוונטיים לפרופיל המובייל הרצוי

3. לסמן ברמת כל אפליקציה שניתן לעבוד איתה בצורה לא מקוונת ולבחור עבורה את פרופיל המובייל הרצוי

לאחר שיבחר לעבור לעבודה לא מקוונת עם האפליקציה, המשתמש יוכל לראות רק ישויות שהוגדרו כזמינות בעבודה לא מקוונת, בפרופיל המובייל

להסבר מפורט כיצד לבצע את ההגדרות הנדרשות לצורך התחלת עבודה בצורה לא מקוונת, תוכל להיעזר במאמר הבא- https://d365demystified.com/2019/04/24/enable-mobile-offline-for-d365-for-phones-app-in-d365-v9-x/amp/

bottom of page